ေယာက်ာ္းေလးေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဦးေဏွာက္လုပ္ေဆာင္မႈ (၄)မ်ိဴး

shutterstock/ lenetstan
Sponsored

မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဦးေဏွာက္ဟာ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ ေသးငယ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ႐ြယ္အစားကိုလုိက္ၿပီး ဥာဏ္ရည္ပိုင္းကို တုိင္းတာလုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ေယာက်ာ္းေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္က ႀကီးမားတာမွန္ေပမယ့္ သူတု႔ိရဲ႕ေခါင္းထဲမွာ အသံုးမဝင္တဲဲ့ အရာေတြ ပိုမ်ားေနတတ္ပါတယ္တဲ့။ ကဲ ဒါဆိုရင္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးေဏွာက္က ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္မႈေတြ႐ွိလဲဆုိတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

စိတ္စြမ္းအားကို ပိုင္ဆုိင္ထားတယ္

shutterstock/Dean Drobot

မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အလုိလုိသိျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္စြမ္းအားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ မိန္းကေလးအမ်ားစုက တစ္ျခားသူရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို အလြယ္တကူ သိႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဒီလူက ကိုယ့္ကို လိမ္ေနတာ၊ ဟန္ေဆာင္ေနတာ၊ အမွန္္အတုိင္း ေျပာေနတာ စသျဖင့္ လြယ္လြယ္ သိတတ္ၾကသူေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ အရမ္းကို သင္ယူလြယ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့ အရာတုိင္းကို နားလည္သိ႐ွိႏုိင္စြမ္း ႐ွိၾကပါတယ္။

READ
မဂၤလာသတင္းထြက္လာၿပီးေနာက္ Chen ကို အဖြဲ႔ကေနထုတ္ဖို႕ ပရိသတ္ေတြေတာင္းဆို

ဓမၼတာေပၚခ်ိန္နဲ႔ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ဦးေဏွာက္က ဆက္စပ္မႈ႐ွိတယ္

shutterstock/ Dasha Petrenko
Sponsored

မိန္းကေလးေတြဆီမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိတဲ့ ဓမၼတာလာျခင္းဟာ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖစ္ေပၚေစလုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ဦးေဏွာက္ေတြကို လႊမ္းမုိးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဓမၼတာလာေနခ်ိန္မွာ မိန္းကေလးေတြဟာ စိတ္ထိခုိက္လြယ္တာ၊ ခံစားလြယ္တာ၊ စိတ္ဆတ္တာ၊ ေဒါသႀကီးတာ၊ ငိုလြယ္ရယ္လြယ္တာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုမွတ္ယူသိ႐ွိႏုိင္တယ္

shutterstock/ ImageFlow

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ေသးငယ္တယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ မိန္းကေလးေတြဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုသိ႐ွိႏုိင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေတြထက္ အာ႐ံုေၾကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုအားေကာင္းၿပီး အလုပ္နဲ႔ တစ္ျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္ယူႏုိင္စြမ္း ႐ွိၾကပါတယ္။

ျပႆနာေတြကို ပိုေျဖ႐ွင္းႏုိင္တယ္

shutterstock/ Roman Samborskyi

မိန္းကေလးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အလုိလုိသိစိတ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပသနာေတြကို ပိုေျဖ႐ွင္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္ေတြအရ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ ျပႆနာေတြကို သမား႐ုိးက်ပဲ စဥ္းစားေျဖ႐ွင္းတတ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ မတူညီတဲ့ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက စဥ္းစားတတ္တာမို႔လုိ႔ ျပႆနာကို လြယ္လြယ္ေျဖ႐ွင္းႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေယာက်ာ္းေလးေတြဟာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ေတြးေခၚျပဳမူပံုေတြကို နားမလည္ပဲ နားလည္ရခက္တဲ့ သူေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္တတ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုစြန္႔ခြာၿပီး ေအးခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြားတဲ့ အကယ္ဒမီ ထက္ထက္မိုးဦး

Khin

sponsored