ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ခါးေလးေတြကိုသြယ္လ်သြားေစမယ့္ အိမ္တြင္းခါးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

Sponsored

ခါးေလးကတုတ္ေနလုိ႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ့ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ အိမ္တြင္းခါးေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ အရမး္ထိေရာက္ျပီး လြယ္ကူတဲ့နည္းေလးေတြျဖစ္လုိ႔ ပံုမွန္လုပ္ေပးဖို႔ေတာ့လုိပါတယ္။ ေန႔တိုင္းျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္ဆိုရင္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ခါးေလးကသိမ္ျပီး ဘာဝတ္ဝတ္လွသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပၾကပါေစေနာ္….။

ေလ့က်င့္ခန္း (၁)

Sponsored

ေဘးတစ္ေစာင္းလွဲျပီးေျခတစ္ဖက္ကိုေျမွာက္ကာ ေခါင္းကိုၾကြျပီးကပ္ေပးပါ။ ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း တစ္ဖက္ကို အေခါက္ ၃၀ စီျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကို အေရွ႕ဖက္ကုိ မကိုင္းရပါဘူး၊ ေဘးတိုက္အေနအထားပဲေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း (၂)

Shutterstock

လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ေျခဖ်ားေတြကို ၾကမ္းျပင္မွာေထာက္ျပီး ခါးကိုအေပၚဖက္ ေျမွာက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚေျမွာက္လုိက္၊ ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔ အခါ ၃၀ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒူးမေကြးရပါဘူး။

ေလ့က်င့္ခန္း (၃)

ၾကမ္းျပင္မွာ ဒူးတစ္ဖက္ေထာက္ျပီး က်န္ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ဆန္႔ထားကာ ေျခေထာက္နဲ႔ သူျပထားတဲ့အတိုင္း ထိလိုက္ဆန္႔လိုက္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ အခါ (၃၀) စီျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။

READ
သူမ်ားအခ်စ္ေရးဖ်က္ဆီးသူေတြ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သူေတြ ရရိွမယ့္ တစ္သက္စာဆိုးက်ိဳး (၅) မ်ိဳး

ေလ့က်င့္ခန္း (၄)

Shutterstock

ၾကမး္ျပင္ကို တံေတာင္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ေထာက္ကာ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆန္႔ျပီးစုလိုက္ကားလုိက္နဲ႔ အခါ (၃၀) ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Em Em

sponsored