သားသားမီးမီးေတြကို ဖုန္းေပးသံုးတာထက္ ဉာဏ္ရည္ပိုထက္ျမက္ေစမယ့္ ကစားနည္း(၄)ခု

Freepik.com
Sponsored

ေခတ္မီပစၥည္းေတြက လူႀကီး လူငယ္မေရြးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ လူႀကီးေတြက ကေလးေတြကို ဖုန္းေတြ ေပးသံုးၿပီး ဂိမ္းကစားေစတာေတာင္ ရွိေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကေလးအရြယ္ေတြက ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္တာ သိပ္မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ကေလးရဲ႕ သဘာဝအတိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဖုန္းေတြ ၾကည့္တာက ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတာင္ ျဖစ္ေစတတ္ပါေသးတယ္။ ဖုန္းေပးသံုးတာထက္ အခုလို ကစားနည္းေလးေတြကို ကေလးေတြကို ေဆာ့ေစတာက ပိုၿပီး ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစပါတယ္။

(၁) Puzzle ဆက္တာ

Sponsored

ပံုေသးေသးေလးေတြကေန ပံုအႀကီးႀကီး ျဖစ္တဲ့အထိ ဆက္လို႔ ရတဲ့ ကစားနည္းရွိပါတယ္။ ဒီကစားနည္းက ကေလးေတြကို ဦးေႏွာက္ရဲ႕ စဥ္းစားဉာဏ္ ျမင့္တက္ေစၿပီး ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ေဆာ့လို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဘးက ပံ့ပိုးမႈ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေအာင္ျမင္သြားရင္ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ခ်ီးက်ဴးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

READ
Instagram မွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကေလးေလး
Freepik.com

(၂) ပစၥည္းဖြက္ၿပီး ျပန္ရွာတာ

ဖုန္းနဲ႔ ထိုင္ၿပီး သံုးေနေစတာထက္ ကေလးရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပိုအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတာက လႈပ္ရွားၿပီး သြားလာေစတာပါပဲ။ ပစၥည္းေလးေတြကို သူရွာလို႔ လြယ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ဖြက္ထားၿပီး သူ႔ကို ရွာေစတဲ့နည္းကေတာ့ ကေလးကို ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္ကိုပါ ေကာင္းေစပါတယ္။ ေက်ာက္တံုး ဘယ္ႏွစ္ခု၊ အရုပ္ ဘယ္ႏွစ္ရုပ္၊ စာအုပ္ ဘယ္ႏွစ္အုပ္ ဖြက္ထားေၾကာင့္ ကေလးကို ေျပာျပၿပီး ရွာေတြ႔တဲ့အခါ ဆုခ်တဲ့ စနစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကစားလို႔ ရပါတယ္။

Photo by Tatiana Syrikova from Pexels

(၃) အတံုးေတြဆင့္တာ

သစ္သားတံုးေလးေတြကို ဆင့္ဆင့္ၿပီး ေဆာ့ရတဲ့ ကစားနည္း သို႔မဟုတ္ အရုပ္ေတြ ဆက္ၿပီး ေဆာ့ရတဲ့ ကစားစရာေတြ ရွိပါတယ္။ ျမင့္သထက္ ျမင့္ေအာင္ အတံုးေလးေတြကို ဆင့္ဆင့္သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးကို လက္ေခ်ာင္းေတြ သန္မာေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးသလို ဦးေႏွာက္ကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေတြးတာမ်ိဳးကို အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

READ
ကေလးေတြကို မူႀကိဳအရြယ္ေလးကတည္းက စာဖတ္ျပျခင္းက ဒီအက်ိဳးေက်းဇူး (၈)မ်ိဳးကို ရေစႏုိင္
Photo by cottonbro from Pexels

(၄) ဝကၤပါလမ္းေၾကာင္း

စာရြက္ေပၚမွာ ဝကၤပါလမ္းေၾကာင္းေလးေတြနဲ႔ လမ္းအမွန္ကို ရွာရတဲ့ ကစားနည္း ရွိပါတယ္။ ခဲတံကိုင္စအရြယ္ကေလးေတြအတြက္ ဒီကစားနည္းေတြ ေဆာ့လို႔ ရပါတယ္။ ဒါက ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးသလို လက္ေခ်ာင္းေတြ သန္မာေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါက သူတုိ႔ကို တစ္ခုခုကို ပံုရိပ္ကို ၾကည့္ၿပီး စဥ္းစားတာမ်ိဳးကိုလည္း အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေစပါေသးတယ္။

Shutterstock/Armation

Kham

 

sponsored