ရင့္္က်က္တဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ Fake Friends ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကသလဲ

Freepik- yanalya
Sponsored

Fake friends ေတြဆိုတာ အသက္အရြယ္တုိင္းမွာ ၾကံဳဆံုရမယ့္ လူမ်ိဳးေတြပါပဲ။ ငယ္စဥ္ မရင့္က်က္ခင္တုန္းကေတာ့ fake friends ေတြကို ေပါက္ကြဲရန္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘဝထဲက ဖယ္ထုတ္တတ္ၾကေပမယ့္လို႔ ရင့္က်က္တဲ့ အသက္အရြယ္မွာေတာ့ ဒီလိုအတုအေယာင္သမားေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆက္ဆံေျဖရွင္းတတ္ၾကတယ္ဆိုတာ ၾကည့္လိုက္ရဗအာင္။

ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြာေနတယ္

Sponsored

ငယ္ငယ္တုန္းကလိုေတာ့ fake friends ေတြကို မေက်မနပ္နဲ႔ ဝုန္းဒိုင္းခ်ဲသြားၿပီးေတာ့ ရန္မေတြ႕ေတာ့ပါဘူး။ အဓိက ဘဝႀကီးမွာ ဘယ္သူက အစစ္အမွန္လဲ၊ ဘယ္သူက အတုအေယာင္လဲဆိုတာကို ခဲြခြဲျခားျခားသိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရင့္က်က္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီလို ခြဲျခားသိျမင္လာတတ္ၿပီး အတုအေယာင္မိတ္ေဆြေတကို ကိုယ္ေပါင္းေနေပမယ့္ စိတ္ခြာၿပီးေနလာတတ္ပါတယ္။

Freepik- yanalya

လ်စ္လ်ဴရႈၾကတယ္

Fake friends ေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္ယွက္တစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႕လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘာမွ သိပ္ၿပီး မတုန္႔ျပန္ၾကော့ပါဘူး။ လ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾကပါတယ္။ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွပဲ စိတ္ထားတတ္သြားတဲ့အတြက္ ေတာ္ရံု ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ကို အဆင္းရဲခံၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကို အာရံုထဲ ထည့္မေနေတာ့ပါဘူး။

READ
ကိုယ့္ကိုထားခဲ့ျပီး ထြက္သြားသူေတြေၾကာင့္ရလုိက္တဲ့ အဖိုးတန္သင္ခန္းစာ(၇)မ်ိဳး
Freepik- freepik

မွန္လိုပဲဆက္ဆံတယ္

သူတုိ႔ေကာင္းရင္ ေကာင္းေပးမယ္၊ သူတုိ႔ဆိုးရင္ ခပ္တန္းတန္းပဲ ဆက္ဆံလိက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ပဲ ထားေတာ့ပါတယ္။ အရင္လို ကိုယ္ကေတာ့ ခင္လိုက္ရတာ၊ သူတုိ႔ကတာ့ ကုိယ့္ကို ဘယ္လိုဆက္ဆံတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လိုက္မခံစားရေတာ့ပါဘူး။ လူတုိင္းကို မွန္လိုပဲ ဆက္ဆံပါေတာ့တယ္။

Freepik- kkhaosai

စီးပြားေရးအရေပါင္းတယ္

သူဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အတုအေယာင္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးလဲဆိိုတာ သိေနသည့္တုိင္ေအာင္ ဘဝထဲကေတာ့ ဖယ္မထုတ္တတ္ၾကပါဘူး။ ဒီအစား ကုိယ့္ဘဝအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့က႑ေေတြမွာ သူတုိ႔ကို ျပန္အသံုးခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ကိစၥတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။

penny

sponsored