ရက္(၂၀)ေစာထြက္ခြင့္ကို မယူပဲ ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမွာ ပါ၀င္သြားမယ့္ Minho

Image:IG/rokmchq & shinee
Sponsored

SHINee အဖြဲ႕၀င္ Minho က ေတာ့ လက္တေလာမွာ စစ္မႈထမ္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ေအာက္တိုဘာ (၂၁)မွာေတာ့ ကိုရီးယား ေရတပ္အဖြဲ႕ က ေန Minho ကို စံျပ နမူ နာ တပ္သား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ Minho က ေတ့ာ သူ႔ကို ေပးတဲ့  ေစာ ထြက္ခြင့္ဆိုၿပီး ေပးလာတဲ့ အခြင့္အ ေရးကို ျငင္းဆိုခဲ့လို႔ပါ။ဒီအ ေၾကာင္းကိုေတာ့ ေရတပ္ရဲ႕ တရား၀င္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ အ ေကာင့္ ေပၚမွာ တင္ေပးထားတာပါ။ဒီ အ ေၾကာင္းကိုေတာ့ All Kpop မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

Sponsored

Minho ကို ေတာ့ ေရတပ္ကေန vacation leave အျဖစ္ ရက္ (၂၀) ကို ေအာက္တိုဘာ (၂၇) က စၿပီး ခြင့့္ျပဳ ေပးခဲ့ပါတယ္။ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနတာေတြ ေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ေရတပ္ တပ္သား ေတြ ဟာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခြင့္ ယူလို႔ မရပဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾ ကရပါတယ္။ဒါေ ၾ ကာင့္ ေရတပ္လူ႔စြမ္းအား စီမံခန္႔ ခြဲ မႈ အသင္း က ေန စစ္သားေတြကို ခြင့္ရက္(vacation leave  )ေပးၿပီး  ပံုမွန္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တာ၀န္ၿပီးဆံုးတဲ့ ရက္ ထက္ ရက္ ေစာ  ထြက္ခြင့္ ေပးခဲ့တာပါ။

 

View this post on Instagram

 

#빛나는샤이니 #SHINee #샤이니 @shinee 건강하고 안전하게 👍

A post shared by 샤이니(SHINee) Official (@shinee) on

ဒါေပမယ့္လည္း Minho က ေတာ့ ေပးလာတဲ့ vacation leave ရက္ (၂၀) ကို မယူေတာ့ ပဲ ေရတပ္ရဲ႕ လာမယ့္ ကာကြယ္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မွာ ပါ၀င္ သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တာပါ။ Minho က ေတာ့ တျခား စစ္သား သစ္ေတြ အေနနဲ႔ လည္း ကာကြယ္ေရး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ သြားဖို႔ ဆႏၵျပဳ ခဲ့ ၿပီး၊သူ႔ရဲ႕ ဗဟုသုတ၊စြမ္းရည္ တို႔နဲ႔ ဒီေလ့က်င့္မႈ ႀကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

#빛나는샤이니 #SHINee #샤이니 @shinee #민호 #MINHO #CHOIMINHO 건강하고 안전하게 🙏🏻

A post shared by 샤이니(SHINee) Official (@shinee) on

ေပးလာတဲ့ ခြင့္ ရက္(၂၀)ကို မယူေတာ့ တာ ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ စစ္မႈထမ္း တာ၀န္ၿပီးဆံုးလုိ႔ ျပန္လာ မယ့္ ေန႔က ေတာ့ ႏို၀င္ဘာ (၁၅) ျဖစ္သြားပါတယ္။တကယ္လုိ႔ သူသာ ယူလိုက္ရင္ ေတာ့ ေအာက္တိုဘာ (၂၇)မွာ ျပန္လာ လုိ႔ ရ ေနပါၿပီ။ ေရ တပ္က ေတာ့ မင္ဟို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ခ်ီးက်ဴး ေလးစား ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ ပါတယ္။မင္ဟိုက ေတာ့ (၂၀၁၉)ဧၿပီ (၁၅)မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး (၂၀၂၀) ႏို၀င္ဘာ (၁၅)မွာ ျပန္ လာ ေတာ့မွာပါ။

 

View this post on Instagram

 

요즘 코로나-19로 인해 휴가가 통제된 장병들은 평균 1개월간의 전역 전 휴가를 사용하여 부대 복귀하지 않고 자가에서 전역할 수 있습니다. 그러나 전우들과 함께 군에서의 마지막 훈련참가를 위해 전역 전 휴가를 반납하고 훈련에 임하고 있는 해병이 있는데요~! 그 주인공은 바로!! 해병대 제1사단에서 신속기동부대원으로 임무 수행 중인 최민호 병장입니다. 예정대로라면 10월 27일 전역 전 휴가 후 11월 15일 자가에서 국방의 의무를 마치게 되지만 호국훈련에 참가하여 후임들에게 그동안 갈고 닦은 훈련 및 개인 전술전기에 대한 노하우 전수를 위해 20일의 전역 전 휴가를 반납하고 부대에서 전역 하기로 결정했습니다!😮👍 최해병은 입대 전 연예인 활동 중 지난해 4월 비교적 늦은 나이로 해병대에 입대했지만 각종 훈련 및 작전에 적극적으로 참가하는것은 물론, 모범적인 병영생활과 특유의 성실함과 밝은 성격으로 부대에서도 선ㆍ후임과 간부들로부터 신뢰를 받아 주위로부터 칭찬이 자자한 해병이었습니다. 유종의 미를 거둘수 있어서 행복하다는 최해병..!! 전역하는 그날까지!!응원하겠습니다👏👏 #해병대 #신속기동부대 #1사단 #휴가20일반납이라니 #유종의미 #병1245기 #칭찬해 #모든장병들힘내십쇼 #응원글좋아 #악플아파요

A post shared by 대한민국 해병대(R.O.K. Marine Corps) (@rokmchq) on

#AUNTYMAY

sponsored