ဘဝမွာတစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့သြားသင့္တဲ့ ကမာၻ႕အလွဆုံးကၽြန္းမ်ား

Sponsored

ခရီးေတြထြက္ေပးတာက ဘ၀အေမာကုိေျပေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကၽြန္းေတြကေတာ့ ကမာၻ႔အလွဆုံးကၽြန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ ကမာၻအလွဆုံးကၽြန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့အတုိင္းပဲ တကယ္ကို အသက္ရႈမွားေလာက္လွလြန္းေနပါတယ္ေနာ္။ အဲ့ကၽြန္းေတြကိုု တစ္ခါေလာက္ေရာက္သြားလုိက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေမာေျပလုိက္မလဲ။ ဒီကၽြန္းေတြဟာ ဘ၀မွာ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ သြားသင့္တဲ့ ကၽြန္းေတြပါေနာ္။

(၁) Maldives

(၂) Bora Bora (French Polynesia) 

Sponsored

(၃) Palawan (Philippines)

(၄) Seychelles

(၅) Santorini (Greece) 

(၆) The Cook Islands

(၇) Bali (Indonesia)

(၈) The Dalmatian Islands (Croatia)

(၉) Fiji

(၁၀) Kauaʻi

source : planetware

sponsored