ကေလးငယ္ေတြကို ေအာ္ေငါက္ျခင္းဟာ သူတို႔ဘ၀မွာ စိတ္ဒဏ္ရာ ရေစႏိုင္ပါတယ္ ….

Sponsored

ကေလးထိန္းတယ္ဆိုတာ တကယ္မလြယ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုလညး္ ျဖစ္သလို အျမဲတမ္းစိတ္ရွည္ဖို႔ဆိုတာလည္း မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စိတ္မရွည္လို႔၊ စိတ္ဆိုးလို႔ဆိုျပီး ကေလးငယ္ေတြကို တစ္ခ်က္ေလး ေအာ္ေငါက္လိုက္ရင္ေတာင္ သူတို႔ေလးေတြအတြက္ တစ္ဘဝလံုးစာ ထိခိုက္သြားပါျပီဆိုတာကို သိထားလိုက္ပါ။

Shutterstock

မၾကာခဏ ဆူပူမာန္မဲျခင္း၊ ေအာ္ေငါက္ျခငး္ ခံရတဲ့ကေလးေတြမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခငး္နဲ႔ စိတ္က်ေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုျပီးမ်ားပါတယ္။ ဆူပူမာန္မဲခံရတဲ့ ကေလးေတြဟာ ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါမွာလည္း သူတစ္ပါးကို ျပန္ျပီး ဆူပူမာန္မဲတတ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္လာသလို၊ စိတ္ဓာတ္လည္း ပိုျပီး ခက္ထန္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Sponsored

လူျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခါတေလ ေဒါသအေလ်ာက္ ဆူပူမာန္မဲတာေတြ လုပ္ခ်င္လာတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လညး္ ကေလးငယ္မ်ားဖြံ႕ျဖိဳးက်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္တစ္ခုရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကေလးငယ္ေတြကို အျမဲလိုလို ေအာ္ေငါက္တာ၊ ဆူပူမာန္မဲတာေတြဟာ ရိုက္ႏွက္တာနဲ႔ သက္ေရာက္မႈျခငး္ အတူတူပဲလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

READ
မိဘေတြဟာ သားသမီးေတြနဲ႔အတူ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတာလဲ
Shutterstock

ကေလးငယ္ေတြကို ဆူပူမာန္မဲျခငး္ဟာ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္နဲ႔ အာရံုေၾကာကို ထိခိုက္ေစျပီး သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ အေတြးထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြအျပင္ ေၾကာင္စီစီေတာင္ ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆူပူမာန္မဲျခငး္က ကေလးေတြအတြက္ ဘာေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုမွ မရွိသလို မိဘေတြဟာ ကုိယ့္သားသမီးအေပၚကုိ သည္းခံႏိုင္စြမး္ အင္မတန္အားနည္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခငး္သာျဖစ္ပါတယ္။

Shutterstock

ဒီလိုဆူပူမာန္မဲခံရတဲ့ကေလးေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈလည္း နညး္လာတယ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ စိုးရိမ္ေသာကေတြ မ်ားလာတဲ့အျပင္ စိတ္က်ေရာဂါလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ႏႈန္း အရမး္မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးရွိတဲ့ အိမ္တိုင္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဒါသထြက္ထြက္၊ ကေလးက အမွားဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္လုပ္ ေလသံေလးကို ေလွ်ာ့ျပီး နားလည္ေအာင္ ဆံုးမေပးဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို သိထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာငး္ သတိေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Em Em

sponsored