အရပ္ရွည္တဲ့ေယာက်္ားေလးေတြဟာ ပိုျပီးခ်စ္တတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ……

Sponsored

မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အၾကိဳက္ကိုေျပာပါဆိုရင္ အရပ္ရွည္တဲ့ ေယာက်္ားေလးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ စံုတြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေယာက်္ားေလးက မိန္းကေလးထပ္ ပိုျပီး အရပ္ရွည္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

သုေတသနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ေလ့လာစမး္သပ္ခ်က္အရ ခ်စ္သူေရြးတဲ့အခါ အရပ္ရွည္တဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္ေတြက အၾကံေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အနညး္ဆံုး ကိုယ့္ထက္ လက္မဝက္ေလာက္ ပိုရွည္တဲ့သူေတြနဲ႔ တြဲေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Shutterstock
Sponsored

ဘာေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ထက္ အရပ္ပိုရွည္တဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ တိုက္္တြန္းလဲဆိုေတာ့ပိုျပီး လိုက္ဖက္ရံုသာမက ေနာက္ထပ္အေၾကာငး္ရင္းလညး္ ရွိေနပါတယ္။

စံုတြဲေပါင္း ၇၂၀ေက်ာ္ကို သုေတသနျပဳလုပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေယာက်္ားေလးက အရပ္ပိုရွည္ေနတဲ့စံုတြဲေတြ ပိုမ်ားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေၾကာငး္ကေတာ့ပိုျပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိလို႔ပါတဲ့။

အရပ္ရွည္တဲ့ေယာက်္ားေလးေတြဟာ ခ်စ္သူကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမး္ပိုရွိျပီး မိန္းကေလးေတြကို ပိုျပီးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ စိတ္လည္းပိုရွည္ျပီး ခ်စ္သူကိုလည္း ပိုျပီးခ်စ္တတ္၊ သည္းခံတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ အရပ္ရွည္တဲ့ ကိုကိုေတြကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုက္ပါတယ္။

READ
ဘယ္သူနဲ႕မွ မတူေအာင္ခ်စ္ၾကတဲ့ စုံတဲြေတြရဲ႕ ခ်စ္စရာအျပဳအမူမ်ား
Shutterstock

ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ပုတဲ့သူေတြမွာလည္း အရပ္ရွည္တဲ့သူေတြထပ္ ပိုျပီးသာလြန္တဲ့ အားသာခ်က္ေတြ ရွိေနႏိုင္တာေၾကာင့္ ပုတဲ့သူေတြကုိလည္း အမွတ္ေလွ်ာ့လို႔ေတာ့မရဘူးေနာ္။

Em Em

 

sponsored