ဆံပင္္ အဆီထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

shutterstock/franz12
Sponsored

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီး တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္နဲ႔ ဆံပင္ေတြ အဆီျပန္္လာတတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဆံပင္အဆီျပန္ျခင္းက စိတ္ညစ္စရာတစ္ခုပါေနာ္။ ဆံပင္ေတြအဆီျပန္တဲ့အခါ ဆံပင္ကို အလြယ္တကူ ညစ္ပတ္လြယ္ၿပီး ခဏခဏ ေခါင္းေလွ်ာ္ေနရတာက က်န္းမာေရးအတြက္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ဒီလုိ ဆံပင္ လ်င္ျမန္စြာ အဆီထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္္းအရင္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္မၾကာခဏ စည္းတတ္တဲ့ အက်င့္

shutterstock/Anetlanda

ဆံပင္မၾကာခဏစည္းျခင္းက ဆံပင္အဆီထြက္တာကို ဖံုးကြယ္ေစတဲ့ နည္းလမ္းဆိုေပမယ့္ အဆီကို ပိုထြက္လာေအာင္ လုပ္သလုိ ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ဆံပင္စည္းထားတဲ့အခါ ဆံပင္ေျခရင္းေတြကေန အဆီေတြ ပိုထြက္လာၿပီး ဆံပင္ေအာက္ေျခမွာ အဆီေတြစုပံုလာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆံပင္အဆီထြက္တတ္သူေတြအေနနဲ႔ ဆံပင္မၾကာခဏစည္းတာေတြ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။

ေရေႏြးနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္း

Sponsored

ေရေႏြးနဲ႔ ေခါင္္းေလွ်ာ္ျခင္းက အညစ္အေၾကးေတြကို ဖယ္႐ွားေပးတာ မွန္ေပမယ့္လို႔ ဆံပင္သားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးစမွာ ဦးေရျပားကို ေျခာက္ေသြ႔သြားၿပီး ေဗာက္ပိုျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အဆီေတြက ပိုစုပံုထြက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရေႏြးနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။

READ
ဆံပင္အတိုကိုမွ ေျပေျပေလးပဲေကာက္ခ်င္တယ္ဆိုသူေတြအတြက္ Perming ပံုလွလွေလးမ်ား...

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မွားယြင္းျခင္း

shutterstock/ Goncharov_Artem

ဆံပင္အဆီျပန္တတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ မွန္္ကန္မႈ ႐ွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို oil control မ်ိဳးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ၿပီး အဆီျပန္ျခင္းကို သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္လို႔ အဆီမ်ားတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္ေတာ့ ေခါင္းဘယ္ေလာက္ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္ ခဏေလးနဲ႔ အဆီျပန္္လာတတ္ပါတယ္။

ဆံပင္မၾကာခဏ ၿဖီးျခင္း

ဆံပင္ကို မၾကာခဏ ၿဖီးတတ္ျခင္းက အဆီေတြကို ပိုထြက္ေစၿပီး ဘက္တီးရီးယားေတြကို ပိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဆံပင္ၿဖီးတဲ့အခါမွာ ဆံပင္ေတြ က်ိဳးေၾကပ်က္စီးတာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အဆီနဲ႔ ဘက္တီးရီးယားေတြကို ပိုျဖစ္ေပၚလြယ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆံပင္ခဏခဏ ၿဖီးတာ၊ လက္နဲ႔ ခဏခဏ ကိုင္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါက သင့္ဆံပင္ကို အဆီပိုထြက္လာေစတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

READ
ဆံပင္သန္ခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေတြ မျဖစ္မေန လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္တဲ့ အခ်က္ (၃)ခ်က္

Khin

 

sponsored