ခင္ပြန္းေတြက သားသမီးေတြထက္ ဇနီးေတြကို ပုိတြယ္တာခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Freepik
Sponsored

ဖခင္တုိင္းကေတာ့ သားသမီးေတြကို ခ်စ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သားသမီးထက္ ဇနီးကို ပုိတြယ္တာၿပီးခ်စ္တဲ့ သူေတြက ဇနီးကို ပုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ သားသမီးမမရခင္က ႏွစ္ေယာက္တည္းဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သလို သားသမီးေတြ အိမ္ေထာင္က်သြားၾကရင္လည္း ႏွစ္ေယာက္တည္းပဲက်န္ေနခဲ့ရအုံးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင္တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးက အဆင္ေျပေနဖုိ႕လိုပါတယ္။

(၁) အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပၾကလို႕
Rex Features/Shutterstock

မိသားစုျဖစ္ဖုိ႕ သားသမီးဆုိတာက အေရးႀကီးေပမယ့္ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပေနဖုိ႕ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပၾကမွလည္း မိသားစုဆုိတာႀကီးကို ခုိင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာက္ထားႏုိင္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုရဲ႕အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ခင္ပြန္းနဲ႕ ဇနီး ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) သူတုိ႕မတုိင္ခင္ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘ၀
Sponsored

ကေလးေတြမရွိခင္ကတည္း ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘ၀ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ သူတုိ႕ေတြမရွိခင္ကတည္းက ခ်စ္သူဘ၀မွာေရာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေတာ့ေရာ အတူတူ ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘ၀ျဖတ္သန္းခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခင္ပြန္းေတြက သားသမီးေတြထက္ ဇနီးေတြကို ပုိခင္ၿပီး တြယ္တာၾကတာမ်ားပါတယ္။

READ
အႏွိပ္စက္ခံ အိမ္ေထာင္ေရး(သို႔)အခ်စ္ေရးထဲ က်ေရာက္ေနၿပီလားဆိုတာ သိႏိုင္မယ့္အခ်က္မ်ား
(၃) သူတုိ႕ေတြထြက္သြားၾကရင္လည္း ႏွစ္ေယာက္တစ္ဘ၀
Nuer/Freepik

ဘယ္အရာမွ မခုိင္ျမဲၾကပါဘူး။ ကေလးေတြႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။ ဒီလုိအခ်ိန္ေတြမွာ ခင္ပြန္းနဲ႕ ဇနီး ႏွစ္ေယာက္ပဲက်န္ခဲ့ရေတာ့မွာပါ။ သားသမီးေတြ အိမ္ေထာင္က်သြားတဲ့အခါ သူတုိ႕မိသားစုနဲ႕ သူတုိ႕ျဖစ္သြားၾကလုိ႕ ခင္ပြန္းေတြက ဇနီးေတြကို ပုိတြယ္တာၾကတာပါ။ အနာဂတ္မွာ က်န္ခဲ့မွာကလည္း ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတာမုိ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကို အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေနဖုိ႕က အေရးႀကီးပါတယ္။

(၄) သက္ဆုံးတုိင္ရွိေနေစခ်င္လုိ႕

ကေလးေတြရဲ႕ စံျပက မိဘေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြရဲ႕ေျခလွမ္းတုိင္းကို ကေလးေတြက အတုယူတတ္ၾကပါတယ္။ မိဘတုိင္းရဲ႕ဆႏၵက ကေလးေတြကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြနဲ႕ ႀကီးျပင္းလာေစခ်င္ၾကပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္က သားသမီးထက္ ဇနီးကို ပုိတြယ္တာတာက ကေလးေတြအတြက္လည္း စံျပျဖစ္သလုိ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္ၾကရင္လည္း သက္ဆုံးတုိင္ရွိေနေစခ်င္လုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

 

Hannwe Soe

sponsored