ေခါင္းအံုးမသန္႔ရွင္းမႈနဲ႔ က်န္းမာေရး ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

Shutterstock/Africa Studio
Sponsored

လူေတြအမွတ္မထင္ သန္႔ရွင္းမႈ မလုပ္ဘဲ ပစ္ထားတတ္တဲ့ထဲ ေခါင္းအံုးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လအေတာ္ၾကာေအာင္ မသန္႔ရွင္းဘဲ ထားတဲ့အခါ ပိုးမႊားေပါက္ပြားလာတတ္တဲ့ ေခါင္းအံုးက သင့္က်န္းမာေရးအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြ ရိွေနမလဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Shutterstock/William Potter

(၁) ေခါင္းအုံးအထဲက ညစ္ပတ္ေနရင္ေတာင္ အျပင္ေခါင္းအုံးစြပ္နဲ႕ပဲ ဖုံးကြယ္အိပ္ရင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘယ္လုိဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို ေတြးဖူးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းအုံးစြပ္လည္း သန္႕ရွင္းဖုိ႕လုိသလုိ ေခါင္းအုံးအထဲကလည္း သန္႕ရွင္းေနဖုိ႕လုိပါတယ္။ ၾကာလာရင္ ေန႕တုိင္း သုံးေနရတာျဖစ္တဲ့ ေခါင္းအုံးအထဲမွာ ဘက္တီးရီးယား ၊ ပုိးမႊား ၊ မႈိ ေတြနဲ႕ ညစ္ပတ္ေနတတ္ပါတယ္။

Shutterstock/DAMRONG RATTANAPONG
Sponsored

(၂) ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ေခါင္းအုံးအထဲကို မေလွ်ာ္ဘူးဆုိရင္ သင့္ေခါင္းအဆီေတြ ၊ မ်က္ႏွာက အညစ္အေၾကး ၊ အိမ္မွာရွိတဲ့ ဖုန္ ေတြ မ်ားစြာကပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိအညစ္အေၾကးမ်ားစြာ ကပ္ေနတာကို မေလွ်ာ္တာၾကာရင္ ဘက္တီးရီးယားအျဖစ္ေပါက္ပြားလာၿပီး မႈိျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေနနဲ႕လည္း မႈိေတြေၾကာင့္ အဆုတ္ အထိပါ ထိခုိက္လာေစပါတယ္။ ယားယံတာေတြ နဲ႕ မၾကာခဏဖ်ားလာတတ္လုိ႕ ညဘက္ေတြမွာ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။

READ
အမ်ိဳးသမီးအဂၤါယားယံျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသနည္းမ်ား

Hannwe Soe

sponsored