ခင္ပြန္းသည္အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ဟာ က်န္းမာေရးပုိေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ

Freepik-drobotdean
Sponsored

အခ်စ္ခံရသူေတြက သာမန္သူေတြထက္ က်န္းမာေရးပုိေကာင္းေၾကာင္းေလ႔လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပတဲ့သူနဲ႕ အဆင္မေျပတဲ့သူ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ ဇနီးျဖစ္သူက က်န္းမာေရးပိုေကာင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

Freepik-freepik

(၁) ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ ဘ၀ကို ပုိင္ဆုိင္ထားရလုိ႕

Sponsored

အခ်စ္ရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက အခ်စ္ခံရသူမွာ ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ဘ၀ကို ပုိင္ဆုိင္ရပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ေတြက ခင္ပြန္းရဲ႕ အခ်စ္ကိုပုိင္ဆုိင္ရလုိ႕ ေပ်ာ္ရြင္တဲ့ဘ၀ကို ပုိင္ဆုိင္ရပါတယ္။ မိသားစုဘ၀ေပ်ာ္ရႊင္မႈဆုိတာ ၀င္ေငြ ထက္ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈ နဲ႕ပဲဆုိင္ပါတယ္။

(၂) ေနမေကာင္းျဖစ္တာေတြ ေလ်ာ႕နည္းလုိ႕

ခင္ပြန္းသည္ေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ေတြက စိတ္ဖိစီးမႈ ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ နဲ႕ စိတ္က်ေရာဂါေတြ မျဖစ္ပါဘူး။ စိတ္ေပ်ာ္ရြင္တာေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားေကာင္းပါတယ္။ စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္ရင္ ခႏၶာကုိယ့္မွာပါ ထိေရာက္မႈရွိေစပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ေတြက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရလုိ႕ အေအးမိ ၊ ဖ်ားနာတာေတြ မရွိသေလာက္နည္းပါတယ္။

READ
သူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးကို ရပ္တန္႔လိုက္သင့္ေၾကာင္း ျပသေနတဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္
Freepik-freepik

(၃) စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ႕နည္း လုိ႕

အခ်စ္က နာက်င္မႈေတြကုိေပ်ာက္ေစႏုိင္တယ္ဆုိရင္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကိုေရာ မေပ်ာက္ေစဘူးလား။ အခ်စ္နဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈက ဆက္စပ္မႈရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင္က စိတ္ဖိစီးတတ္သူဆုိရင္ သင့္ခင္ပြန္းရဲ႕အခ်စ္က စိတ္ဖိစီးတာေတြ ေလ်ာ႕နည္းသြားေစပါတယ္။ ဒါက သင့္ကို စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာမွာ က်န္းမာေစပါတယ္။

(၄) စိတ္က်တာေတြ ေလ်ာ႕နည္းလုိ႕

ခင္ပြန္းသည္ေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ေတြက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ပါ က်န္းမာေစပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပတာက ခင္ပြန္းေရာ ဇနီးပါ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးေကာင္းေစပါတယ္။ စိတ္က်တာေတြ ၊ စိတ္ဖိစီးတာေတြ မျဖစ္လာေစပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အခ်င္းခ်င္း အခ်စ္ေတြနဲ႕ ေဖးမ ကူညီေပးတာက ႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ေကာင္းေစပါတယ္။

Freepik-proostooleh

(၅) အသက္ရွည္တယ္

ခင္ပြန္းသည္ေတြရဲ႕အခ်စ္ခံရတဲ့ဇနီးသည္ေတြက အသက္ပိုရွည္ၾကပါတယ္။ ခင္ပြန္းရဲ႕အခ်စ္ကို ပုိင္ဆုိင္ရလုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေ၀းသြားတာေၾကာင့္ အသက္ပုိရွည္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိတာ ၊ တန္ဖုိးထားတာ ၊ အဆက္အႏြယ္ရွိတာ ေတြက အိမ္ေထာင္ေရး သာယာေစပါတယ္။

READ
ကိုရီးယားမွာ ေတြ႔တဲ့သူတိုင္းက သူ႔ကို Jimin လို႔ေခၚျပီး နွဳတ္ဆက္တယ္လုိ႔ ဖြင့္ဟခဲ့တဲ့ Oli

Penny

sponsored